Home // Archive by category "PROJECTE PLÈIADES"

>Els Molins d’aigua a La Valldigna

>
9. Els Molins d’aigua.

El mecanisme primitiu que utilitzava la força hidrĂ ulica fou un menut molĂ­ de roda horitzontal amb unes paletes o cassoletes (rodet), format per un eix vertical que unia aquest amb la pedra superior mĂČbil. La roda podia estar submergida en el corrent i ser impulsada per la força de l’aigua, o rebre l’impuls d’un doll d’aigua que agafa velocitat en la caiguda. A partir d’aquest molĂ­ es desenvoluparen els diferents tipus de molins de rodet i, posteriorment, els de roda vertical. Segons avançava la tecnologia el rodet es convertia en l’actual turbina hidrĂ ulica, tĂšcnicament mĂ©s moderna perĂČ basada en el mateix principi.
En els llocs on el corrent d’aigua era escĂ s es va recĂłrrer a la construcciĂł de caigudes d’aigua per a poder girar el rodet. AçĂČ proporcionava una capacitat de producciĂł reduĂŻda perquĂš la pedra de moldre (mola) girava a la mateixa velocitat que el rodet.
Si el corrent d’aigua era elevat s’utilitzaven el molins de roda vertical. Aquestos foren dissenyats posteriorment, ja que el moviment de la roda hidrĂ ulica havia de ser transmĂ©s i multiplicat mitjançant uns engranatges per a poder fer girar les moles. El moviment de la roda es transmetia mitjançant un arbre de transmissiĂł horitzontal fins a una corona dentada que engranava amb una llanterna solidĂ ria amb la mola. Les rodes hidrĂ uliques verticals foren utilitzades per a altres usos: serres, manxes, forges, etc.
Els molins que es troben a la Valldigna pertanyen al tipus de rodet amb pou i canal elevat.
Com el cabal d’aigua era reduĂŻt calia que hi haguera una caiguda d’aigua que produĂŻra la potĂšncia suficient per a moure el rodet. Aquestes caigudes s’aconseguien amb el pou. Es localitzaven majoritĂ riament a les sĂ©quies que portaven l’aigua desviada del riu Vaca, per exemple a la sĂ©quia Mare. La majoria dels molins se situaven prop de les poblacions.
Hi ha tres parts necessàries en el mecanisme del molí: la séquia o canal, el pou, i la volta.
La sĂ©quia o canal corre a un nivell superior al del mecanisme impulsor del molĂ­. La funciĂł que tĂ© Ă©s arreplegar l’aigua i conduir-la fins les peixeres, tot i que tambĂ© s’utilitza per regar els camps. Aquesta havia de mantenir-se neta de vegetaciĂł i sediments per al correcte funcionament del molĂ­.
El pou Ă©s cĂČnic amb caiguda vertical o inclinada, i un diĂ metre que s’estreny des de la part superior fins a l’inferior per tal d’aconseguir un augment de velocitat de l’aigua. Al fons del pou existeix un forat rectangular on es connecta la peixera, que crea i dirigeix un potent doll d’aigua cap a les culleres del rodet i el fa girar. Excepte el molĂ­ de Simat que tĂ© una peixera, la resta de molins de la Valldigna en tenen dues. Uns metres abans de les peixeres existeix una comporta que serveix per a desviar l’aigua quan no es vol que hi entre, i d’aquesta manera parar el molĂ­.
La volta Ă©s la cavitat on es troba el rodet i on desaigua el pou per la peixera. El nombre de voltes Ă©s el mateix que el de pous que tĂ© el molĂ­ i es troben al mateix nivell que la sĂ©quia on desaigĂŒen.
El mecanisme que impulsa el sistema estĂ  format principalment pel rodet. Es tracta d’una roda formada per Ă leps o catĂșfols que gira en posiciĂł horitzontal i estĂ  unida a l’arbre de transmissiĂł que mou les pedres de la sala del molĂ­, dependĂšncia central des del punt de vista funcional. La majoria de rodets estan fets de fusta amb alguns reforços de metall, encara que hi ha uns pocs fets completament de metall. Els rodets descansen sobre el pont o biga de fusta que encaixa en el buit rectangular excavat al sĂČl de la volta.
L’arbre de transmissiĂł que comunica el moviment del rodet a la pedra superior mĂČbil consta de dues parts: la maça i el palaferro. La maça estĂ  formada per una fusta resistent a l’aigua de forma cĂČnica, mĂ©s ampla de baix que de dalt. El palaferro Ă©s un arbre de transmissiĂł d’acer que roda solidari amb la pedra.

10. Repartiment a la Valldigna de les aigĂŒes de la Font Gran.
DesprĂ©s de relatar i de seguir el curs del riu Vaca, ens centrarem en un punt que ens sembla molt interessant. Hem vist com les aigĂŒes d’aquest riu serveixen per a regar els conreus de la Valldigna, perĂČ en cap moment ens hem preguntat de quina manera es repartien les aigĂŒes de les sĂ©quies.
Tant els estudis previs sobre el tema (els escrits de José Toledo Guirau) com els testimonis de gent major de la comarca ens permeten elaborar una série de conclusions:
Els habitants de La Valldigna han utilitzat l’aigua de La Font Gran des que començà l’agricultura, perĂČ la histĂČria documental es retarda a la conquesta de la vall d’AlfĂ ndec pel rei Jaume I d’AragĂł, als documents que recullen els tributs que els Ă rabs li pagaven per les terres de regadiu. Aquestos tributs consistien en aportacions en espĂšcies, Ă©s a dir, havien de cedir al rei una part de la collita.
Aquesta situació canvia quan el rei Jaume II dóna als monjos de l’ordre del Cister la propietat de les alqueries de la Valldigna i de les seues terres, així com tots els drets de regadiu.
Posteriorment, el rei Pere III el Gran va concedir als habitants d’algunes de les terres de regadiu de la Valldigna, l’anomenat dret d’almagram o magram. Aquest consistia a pagar els tributs d’utilització de l’aigua en metàlic i no en espùcie.
Tota l’horta de la Valldigna es regava mitjançant sĂšquies, i sempre era el Monestir qui decidia cap a on anaven les aigĂŒes. Aquest agafava l’aigua de dia o de nit per regar els seus camps encara que per la nit l’aigua era per als molins.
Es creu que a la Valldigna existien no menys de 14 molins que s’abastien de l’aigua de la Font Gran mitjançant la sĂ©quia Mare. Aquesta sĂ©quia comença a l’assut del Gorg de l’As i acaba a Tavernes.
El repartiment de l’aigua es fa en un enclau que hi ha entre el Monestir de la Valldigna i el molĂ­ de Simat. AcĂ­ es bifurca l’aigua de la Font Gran cap a l’horta de Simat i BenifairĂł d’una banda, i cap al molĂ­ de Simat de l’altra. Aquest molĂ­ no Ă©s el que millor es conserva, perĂČ Ă©s l’Ășnic per on encara corre aigua.
Per tal que l’aigua de la Font Gran s’aprofitara al mĂ xim s’establiren uns torns de rec. AixĂ­, Simat agafava l’aigua per regar els dissabtes una hora desprĂ©s del migdia, i la tenia fins dilluns segĂŒent. BenifairĂł, per contra, agafava l’aigua els dimarts i la utilitzava tot el dia.
Tavernes va demanar utilitzar les aigĂŒes de la Font Gran des de la posta del fins que tornara a eixir. Temps desprĂ©s es va concedir que Tavernes utilitzara l’aigua que corre per la sĂ©quia des que es tanca la comporta a l’eixida del sol, fins que s’obri l’altra per a dirigir les aigĂŒes a l’horta de Simat. BenifairĂł utilitzava l’aigua que quedava a la sĂ©quia, els escorrims, desprĂ©s que Simat l’agafara a l’alba.
És sabut per part de tots que des de temps immemorials els habitants de Tavernes demanaven la grĂ cia de l’aigua de la Font Gran. Aquesta consistia a utilitzar les aigĂŒes en el mes d’agost durant tot el dia, i no sols per la nit. Els dies de grĂ cia eren tres dies complets comptats a partir del primer divendres desprĂ©s del dia 15 d’agost.
Actualment les terres de l’horta de Tavernes ja no es reguen amb l’aigua de la Font Gran. S’han fet pous dintre del terme i als agricultors es resulta mĂ©s econĂČmic regar d’aquestos pous que de la Font Gran.
D’altra banda a BenifairĂł tambĂ© utilitzen l’aigua dels pous, tot i que es rega encara de la sĂ©quia Mare.
A Simat la major part de l’horta es rega amb aigua de la Font Gran, perĂČ a les Ășltimes rebassades que s’han fet s’ha implantat el rec de degoteig, la qual cosa va en detriment del rec clĂ ssic, de l’aigua transportada per les sĂ©quies.

>La séquia del Pla

>
8. La séquia del Pla.

Les aigĂŒes que venien del riu Vaca arribaven a l’assut del MaltĂ©s i una vegada allĂ­ eren desviades mitjançat una comporta a la sĂ©quia del PlĂ  que es troba al marge dret del riu Vaca.

Fig. 8.1. Assut del Maltés.

La sĂ©quia del Pla portava l’aigua al molĂ­ Vell per la vora del camĂ­ del Pla. En aquest tram la sĂ©quia fou tapada (cegada), i aixĂ­ es mantĂ© al marge dret del camĂ­ en direcciĂł a Tavernes. Al molĂ­ es pot veure l’antic canal d’acumulaciĂł d’aigua (ara plantat de tarongers), els pous de caiguda, i les voltes per on eixia l’aigua que movia el rodet. Actualment no queda cap element de la maquinĂ ria hidrĂ ulica.

Fig. 8.2. Pous i canal del molĂ­ Vell.
La sĂ©quia del Pla arreplegava l’aigua que havia estat aprofitada al molĂ­, es desviava pel marge esquerre del camĂ­ del Pla i abastia el molĂ­ de Bajoca abans de morir al riu.

Fig. 8.3. SĂ©quia del Pla pel marge esquerre del camĂ­ del Pla.

>SĂ©quia Mare

>7. SĂ©quia Mare de Simat, BenifairĂł i Tavernes de la Valldigna.

1. Assut del Gorg de l’As.
2. MolĂ­ de Giner.
3. Molí del Marqués.
4. MolĂ­ de Tonet.

Les aigĂŒes que vĂ©nen del riu Vaca arriben a l’assut del Gorg de l’As i una vegada allĂ­ sĂłn desviades mitjançat una comporta a la sĂ©quia Mare que es troba al marge esquerre del riu Vaca.

Fig. 7.1. Desviament del Gorg de l’As a la sĂ©quia Mare.
L’aigua de la sĂ©quia Mare es conduĂŻda per l’horta fins a BenifairĂł. Abans d’entrar al poble hi ha unes comportes que desvien l’aigua per al rec dels camps de tarongers.

Fig. 7.2. SĂ©quia Mare (a l’esquerra), desviament de l’aigua (a la dreta).
Es pot observar a la part sud-oest de Benifairó com la séquia Mare entra per dins del poble i, soterrada, el travessa per davall del carrer Sant Roc també conegut com el carrer de la Séquia.

Fig 7.3. SĂ©quia Mare abans d’entrar a BenifairĂł.
Al final d’aquest carrer, i entre tarongers, hi ha un camĂ­ que forma una diagonal amb els camps. Aquest ens conduirĂ  fins el lloc on la sĂ©quia torna a estar a l’aire.

Fig 7.4. Entrada de la séquia Mare a Benifairó.

Fig 7.5. ContinuaciĂł de la sĂ©quia Mare a l’eixida de BenifairĂł.
A partir d’acĂ­, la sĂ©quia Mare continua fins arribar al molĂ­ Giner, actualment en desĂșs. Antigament l’aigua era conduĂŻda pel canal fins als pous i movia la maquinĂ ria. Avui en dia l’aigua ja no continua mĂ©s endavant d’aquest molĂ­ i s’utilitza nomĂ©s per al rec.

Fig. 7.6. MolĂ­ Giner.
DesprĂ©s de travessar el MolĂ­ Giner, l’aigua seguia per la sĂ©quia Mare fins arribar al molĂ­ del MarquĂ©s.
En aquest molĂ­ es poden veure els pous de caiguda de l’aigua i les voltes per on hi eixia desprĂšs de fer el treball. L’estat de conservaciĂł de l’edifici Ă©s bo encara que no tĂ© gran part de la maquinĂ ria hidrĂ ulica.

Fig. 7.7. Voltes del molĂ­ del MarquĂ©s per on continuava l’aigua.
DesprĂ©s d’abandonar el molĂ­ del MarquĂ©s, la sĂ©quia Mare prosseguia cap a Tavernes pel CamĂ­ del MolĂ­. AcĂ­ la sĂ©quia fou tapada amb escombraries (cegada), la qual cosa encara es pot veure al marge dret del camĂ­ en direcciĂł cap a Tavernes, on a punt d’arribar es desvia pel mig dels horts cap al molĂ­ de Tonet.
Aquest molĂ­ va romandre en funcionament fins la dĂšcada dels 70, quan ja no era arrossegat per l’aigua de la sĂ©quia Mare sinĂł per motors d’explosiĂł. No obstant aixĂČ, Ă©s el molĂ­ amb la maquinaria hidrĂ ulica millor conservada de tota la Valldigna, utilitzada en Ăšpoques on encara corria l’aigua que venia de Simat.

Fig. 7.8. SĂ©quia o canal del MolĂ­ de Tonet.

>Altres naixements d’aigua a La Valldigna

>
6. Altres naixements d’aigua.La Valldigna tĂ© una gran riquesa d’aigĂŒes subterrĂ nies. (foto: Vistes des de la “Font de la Sangonera”). L’estructura de les roques que l’envolten fa que les fonts estiguen orientades al nord de les muntanyes i lligades en tot moment al relleu cĂ rstic que hi presenten. DesprĂ©s del nostre recorregut ja coneixem molts naixements d’aigua, perĂČ hi ha d’altres que tambĂ© cal conĂ©ixer:

1. Font Rovira
2. Font del Barber
3. Font de la Sangonera.
4. Font de la Granata.
5. Fontetes de Cantus
6. L’Ullal del Gat
7 Ullal Gran – Les Penyetes.
8. Font de la Puigmola 9. Font de la Benita
10 Font del Cirer
11. Font Nova de les Foies
12. Font dels Madallars
13. Font de l’Om
14. Font de la Mongeta
15. Font del Canut.
16. Font d’Escudella.
Altres fonts: la Font Roja al Pla de Corrals, La Font de Malet a la Colomera, la Fonteta la Mina a les Creus, etc.

>La Font Menor i el barranc de Malet

> 4. La Font Menor i el barranc de Malet. (foto: Font d’Agost-Simat)

A l’entrada de Simat trobem la Font Menor, naixement natural d’aigua que actualment encara s’utilitza per regar els camps de tarongers de Simat. Antigament estava descobert i el podĂ­em veure, perĂČ actualment estĂ  soterrat i a sobre hi ha un jardĂ­ amb una petita font. Les aigĂŒes de la Font Menor arriben a la sĂ©quia Mare de Simat pel barranquet de la Font Menor i n’augmentent el cabal.

Fig. 3.3. Font Menor.
El barranc de Malet, tambĂ© conegut com La Colomera, comença a la part septentrional de Simat. Des d’acĂ­ segueix cap a BenifairĂł, voreja la muntanyeta de sant Miquel, on es troba l’ermita que duu el mateix nom, i arriba al riu Vaca per la part nord-oest de Tavernes.
Aquest barranc, abans de confluir al riu Vaca, arreplega les aigĂŒes dels barrancs de la Font del Barber i del Cambro, situats a la falda de la muntanya de Les Creus.

>La Font Tarda

>
3. La Fontarda i els barrancs de la zona del castell d’Alfàndec.

1. La Fontarda
2. Barranc de MartĂ­ o de la Fontarda
3. Els Clots 4. Barranc de Cardona
5. Barranc del Raboser
6. Assut de Tavernes
La Fontarda Ă©s una surgĂšncia situada a la dreta del barranc de Barx, a la falda del RacĂł de la Simeta, just en la divisĂČria dels termes municipals de Simat i BenifairĂł, que roman activa una gran part de l’any. Al costat de la font existeixen uns motors que trauen aigua del naixement i omplin unes basses per regar els camps del voltant.
Es pot arribar a travĂ©s d’un camĂ­ situat a l’esquerra de la carretera Simat-Barx, poc desprĂ©s de passar el desviament que ens condueix fins als Brolls del riu Vaca i abans d’iniciar la pujada de Barx. Per aquest camĂ­, a uns 1600 m entre camps de tarongers, s’arriba al Barranc de MartĂ­. Just a l’esquerra del camĂ­, i desprĂ©s de baixar uns escalons es troba la font.

Fig. 3.1. Naixement de la Fontarda.
Les aigĂŒes que naixen de la Fontarda sĂłn conduĂŻdes pel barranc de MartĂ­ (barranc de la Fontarda) cap als Clots de l’horta de BenifairĂł on s’afegeixen a les que porta el barranc de Cardona.
Els Clots tenen un origen bastant recent. Abans l’horta estava tota plantada de tarongers, perĂČ com que Ă©s molt freda, les taronges es gelaven sovint, i el conreu no n’era rendible. AixĂČ va fer que molts propietaris buidaren la terra dels seus camps i la vengueren per omplir els nous bancals (arrabassades) que es feien a les faldes de les muntanyes del mateix terme o d’altres. L’aigua de la pluja va acabar omplint-los d’aigua.

Fig. 3.2. Els Clots de l’horta de Benifairó
Des dels Clots, travessant el terme de BenifairĂł, les aigĂŒes s’uneixen amb les del barranc del Raboser (barranc del Castell) i formen un dels afluents que posteriorment desemboca al marge dret del riu Vaca. Des d’acĂ­ podem apreciar un primer plĂ nol del castell d’AlfĂ ndec, antigament centre protector i recaptador dels impostos dels habitants d’aquesta Vall. A principis del segle XIII aquest castell donĂ  nom a tota la zona.

Fig. 3.3. Barranc del Castell, castell d’Alfàndec al fons.

Fig. 3.4. La unió del barranc de la Fontarda (a l’esquerra) amb el barranc del Castell (a la dreta).

>El riu Vaca

>

2. El riu Vaca

1. Avenc de la Donzella
2. Els Brolls
3. Font Gran, llavador i molĂ­ de Simat
4. Gorg de l’As
5. Assut del Maltés
6. Assut de Tavernes
7. Illeta
8. SĂ©quia la Bova
9. Canal de desaigĂŒe
10. Estany de Xeraco

La ruta de l’aigua a la Valldigna comença a les muntanyes que originen la depressiĂł plana on es troba Barx. Aquestes estan formades per roques calcĂ ries i dolomĂ­tiques que presenten relleus cĂ rstics, fenomen que justifica l’abundĂ ncia d’aigĂŒes subterrĂ nies.
La primera mostra d’aquest relleu la trobem a prop del poble de Barx, a la gran cavitat coneguda com l’avenc de la Donzella.

Fig. 2.1. Cascada de l’avenc de la Donzella.

Fig. 2.2. Avenc de la Donzella.
L’avenc Ă©s el desaigĂŒe natural de la vall on es troba el poble de Barx. Si no hi existira, la zona s’inundaria, la qual cosa s’ha comprovat quan de vegades s’ha obstaculitzat l’entrada d’aigua amb escombraries.
A banda de l’aigua que s’endinsa a les muntanyes per l’avenc, hi ha la que es filtra en aquestos massissos. Part d’aquestes aigĂŒes apareixen per tota la Valldigna formant fonts i brolladors que configuren la fisonomia fluvial d’aquesta vall.
DesprĂ©s de gaudir d’aquest paratge meravellĂłs, aprofitarem per a visitar, ben a prop, l’antiga nevera del segle XVIII, lloc on es magatzemava el gel per proveir-se’n a l’estiu.

Fig. 2.3. Antiga nevera de neu.
Des de la posiciĂł en quĂš es troba la nevera, i de cara al poble de Barx, veiem la cova de les Mallaetes al Penyalba. TambĂ© podem visitar la cova del ParpallĂł, aquesta la trobarem a prop del pic del MondĂșver, anant cap a Gandia per la comarcal CV-675.

Fig. 2.4. Cova de les Mallaetes (esquerra), cova del ParpallĂł (dreta).
Baixant per les revoltes de Barx, cap a Simat, gaudirem d’una visió panoràmica de la Valldigna i de la Mar Mediterrània al lloc anomenat Mirador de la Visteta.

Fig. 2.5. Mirador de la Visteta.
En arribar a Simat, ens trobarem amb les riberes dels barrancs que baixen de les muntanyes que envolten la localitat, i el brollador dels Brolls i el de la Font Gran.

Fig. 2.6. Brollador de la Font Gran de Simat.

En un estudi fet cap a finals de l’any 1992 i principis de 1993 pel GEC es conclou que les aigĂŒes que s’introdueixen a l’avenc de la Donzella s’entremesclen, en major o menor mesura, amb les aigĂŒes que ixen per la Font Gran, pels Brolls i pels barrancs de Barx i del Toro.
En condicions normals de pluja(70 l/s), l’aigua que entra a l’avenc de la Donzella sorgeix principalment per la Font Gran.
Quan augmenta el cabal d’aigua que penetra a l’avenc de la Donzella, la Font Gran no pot absorbir tota l’aigua que li arriba i comença a eixir-ne pels Brolls. Sembla que aquestos funcionen com a sobreeixidor.

Fig. 2.7. Brolls de Simat.
Quan el cabal sobrepassa determinat lĂ­mit (400 l/s), sobretot en Ăšpoques de fortes pluges, se supera el lĂ­mit d’evacuaciĂł d’aigua de les dues fonts esmentades i es produeix un desbordament de les aigĂŒes subterrĂ nies que es desvien cap al massĂ­s calcari situat a la dreta del barranc de Barx. AçĂČ provoca que part de les aigĂŒes que penetren a l’avenc de la Donzella s’entremesclen amb les que hi ha endins del massĂ­s i que surten per les diverses fonts que hi existeixen (Fontarda, Font de la Mezquida, Clot de la Font i Font del Bolomor).
Els torrents d’aigua que baixen pels barrancs de Barx, del Toro i dels Brolls s’afegeixen, a Simat, a les aigĂŒes de la Font Gran i formen el riu Vaca.
Aprofitant que estem a la Font Gran de Simat, molt a prop, podem visitar el Monestir de Santa Maria de la Valldigna, l’ermita de santa Anna o antiga mesquita de la Xara i l’esglĂ©sia de sant Miquel.

Fig. 2.8. Eixida d’aigua de la Font Gran al riu Vaca.
L’aigua de la Font Gran no desaigua tota directament al riu Vaca. Des de la mateixa font ja se’n desvia una part cap al llavador que hi ha a continuació, i una altra cap a l’assut de la Font Gran.

Fig. 2.9. Llavador de la Font Gran.

Fig. 2.10. Assut de la Font Gran.
Des de l’assut de la Font Gran l’aigua es desvia, en part, a la sĂ©quia que voreja el camĂ­ del Mig de l’Horta, i arriba a una comporta que la distribueix al molĂ­ de Simat o a les canals que reguen els horts.

Fig. 2.11. SĂ©quia del camĂ­ del Mig de l’Horta a l’esquerra, Simat al fons.
Una vegada desviada l’aigua cap al molĂ­, Ă©s acumulada al canal o sĂ©quia que hi ha abans del pou per tal de crear una caiguda d’aigua mĂ©s potent.

Fig. 2.12. Canal del molĂ­ en primer pla, molĂ­ al fons.

Fig. 2.13. Pou del molĂ­.
La velocitat que adquireix l’aigua en la caiguda del pou, mĂ©s la pressiĂł produĂŻda pel seu propi pes generaven l’energia suficient per moure el rodet. Aquesta aigua eixia per un forat rectangular situat sota la volta, lloc on es trobava abans el mecanisme hidrĂ ulic (vegeu el funcionament dels molins d’aigua, § 9).

Fig. 2.14. Volta del molí i caiguda d’aigua.
DesprĂ©s d’aprofitar el treball produĂŻt per l’aigua, aquesta era conduĂŻda de nou per una altra sĂ©quia cap al riu, on un poc mĂ©s endavant s’acumulava a l’assut del Gorg de l’As. Actualment la força de l’aigua no s’aprofita malgrat que continua circulant-hi.
El Gorg de l’As estĂ  situat al costat de la depuradora de Simat i serveix per a desviar l’aigua del riu Vaca cap a la sĂ©quia Mare o sĂ©quia de l’Horta del MolĂ­. Al llarg del recorregut l’aigua s’aprofitava per a moure mĂ©s molins i per a regar els camps de l’horta.

Fig. 2.15. Gorg de l’As.
El riu continua el seu curs travessant camps de tarongers i arriba fins a BenifairĂł on ens trobem amb l’assut del MaltĂ©s, que s’utilitzava per a desviar l’aigua del riu Vaca cap a la sĂ©quia del Pla. Antigament, aquesta sĂ©quia conduĂŻa l’aigua fins al molĂ­ Vell de Tavernes o molĂ­ del Pla i continuava fins al molĂ­ Tonet.

Fig. 2.16. Assut del Maltés.
Quan el riu arriba a Tavernes, l’aigua s’acumula a l’assut dels afores d’aquesta població, a l’encreuament entre el camí del Pla i el del Clot de la Font. Antigament s’utilitzava per desviar l’aigua i regar l’horta d’aquesta localitat.

Fig. 2.17. Assut de Tavernes.
A l’assut el riu s’eixampla de forma considerable i es mantĂ© aixĂ­ fins passar el pont. Al sud-est de Tavernes, en mig de l’horta, es bifurca en dues branques que es tornen a ajuntar un poc mĂ©s endavant. D’aquesta manera es forma l’anomenada “illeta”, una extensiĂł de camps de tarongers envoltada pels dos llits del riu. Aquesta bifurcaciĂł s’utilitza com a sobreeixidor quan el riu duu un gran cabal d’aigua, i aixĂ­ s’evita la inundaciĂł del camps dels voltants.

Fig. 2.18. Llit del riu Vaca a Tavernes.
El riu segueix el curs pels camps de tarongers fins que travessa l’autopista (A-7). AcĂ­ el riu gira cap a l’esquerra i un poc mĂ©s endavant cap a la dreta formant un angle recte (90Âș) en ambdĂłs casos. Aquestos girs del riu provocaven que quan portava un gran cabal sobreeixira pel primer desviament cap al camĂ­ Fondo, problema que posteriorment va ser solucionat mitjançant un mur de contenciĂł. Antigament a la zona del RĂ fol tambĂ© hi havia un altre assut que s’utilitzava per a regar els camps.

Fig. 2.19. Mur de contenciĂł del riu desprĂ©s de l’autopista.
L’aigua que arreplega el canal de defensa d’aigĂŒes en Ăšpoques de pluja es condueix per la sĂ©quia de la Bova fins que al CamĂ­ de la SĂ©quia de la Bova s’uneix al riu.La construcciĂł del canal evita els danys produĂŻts per les avingudes d’aigua dels barrancs de la muntanya de les Creus, que d’altra manera travessarien Tavernes.

Fig. 2.20. Canal de defensa d’avingudes d’aigua.

Fig. 2.21. SĂ©quia de la Bova a la carretera nacional CN-332.
A partir d’acĂ­ el Vaca esdevĂ© realment un riu, amb un cabal regular. MĂ©s endavant, ja quasi al terme de Xeraco, s’uneixen el Vedell i el Vaca.

Fig. 2.22. UniĂł del Vedell i el Vaca. Canal de desaigĂŒe al fons.
Abans que el riu Vaca entre al terme de Xeraco el llit s’eixampla de forma considerable. Aquesta ampliaciĂł es va fer als anys 70 per a suportar cabals elevats, i enviar l’aigua cap al nou canal de desaigĂŒe, situat a la ratlla del terme de Tavernes. Al canal hi ha situades unes comportes per a regular l’eixida d’aigua cap a la mar i evitar inundacions als camps.

Fig. 2.23. Comportes del canal de desaigĂŒe.

Fig. 2.24. Desembocadura del canal de desaigĂŒe.
Podem visitar la desembocadura natural del riu Vaca entre els termes municipals de Xeraco i Gandia, a l’estany de Xeraco. L’eixida de les aigĂŒes a la mar Ă©s regulada mitjançant unes comportes.

Fig. 2.25. Estany de Xeraco.

Fig. 2.26. Desembocadura del riu Vaca a Xeraco.

>IntroducciĂł: VALLDIGNA

>
1. IntroducciĂł
La comarca histĂČrica de la Valldigna es troba situada entre la ribera del XĂșquer i l’Horta de Gandia-Oliva. El pas del Portitxol la separa d’Alzira i el pla d’AigĂŒes Vives i dĂłna pas a aquesta vall orientada de ponent a llevant i envoltada de muntanyes: al nord la Serra de les Agulles (uns 500 m d’altitud), i al sud el Toro (uns 600 m), el tossal del Cocodril, el BuixcarrĂł i el MondĂșver, que supera els 800 m. Per l’est queda oberta una gran porta a la mar MediterrĂ nia.

Fig. 1.1. La Valldigna.
Les localitats que integren actualment la comarca histĂČrica de la Valldigna sĂłn: Tavernes, BenifairĂł, Simat i Barx. Aquesta Ășltima, encara que s’ubica en una altra vall que la separa de les tres anteriors, pertanyia tambĂ© a les possessions del Monestir de Santa Maria de la Valldigna, motiu pel qual s’explica l’aglutinament territorial d’aquestos municipis.
Tavernes: PoblaciĂł d’aproximadament 17.000 habitants, amb un terme municipal de 49,2 Km2 i a una altura de 15 m sobre el nivell del mar. EstĂ  situada al nord-est de la Vall, als peus de la Serra de les Agulles (muntanya de les Creus) i enfront del massĂ­s del MondĂșver (l’Ombria). A l’oest limita amb BenifairĂł i a l’est, a la plana costanera, amb la platja de Tavernes. Aquesta plana forma una llenca de terreny des de la costa fins a la carretera nacional, d’una amplĂ ria de 2,5 a 3 km i una llargĂ ria mĂ xima d’uns 8 km.

BenifairĂł: PoblaciĂł d’aproximadament uns 1.700 habitants, amb un terme municipal de 20,1 Km2, distribuĂŻts a parts semblants entre muntanya i pla, i una altura de 40 m sobre el nivell del mar. EstĂ  situada al centre de la Vall, entre la Serra de les Agulles (muntanya de les Creus) i el massĂ­s del MondĂșver (l’Ombria). Limita per l’oest amb Simat i per l’est amb Tavernes. BenifairĂł forma part de la conca del riu Vaca.

Simat: PoblaciĂł d’aproximadament uns 3.300 habitants, amb un terme municipal de 38,5 Km2, distribuĂŻt a parts semblants entre muntanya i pla, i a una altura de 45 m sobre el nivell del mar. EstĂ  situada al sud-oest de la Vall, envoltada pel massĂ­s del Toro i el massĂ­s del MondĂșver. Limita per l’est amb BenifairĂł i pel sud amb Barx. A Simat podem trobar les fonts del naixement del riu Vaca.

Barx: PoblaciĂł d’aproximadament uns 1.500 habitants, amb un terme municipal de 16,3 Km2, situada en una vall entre el massĂ­s del MondĂșver i la serra del BuixcarrĂł, a una altura de 350 m sobre el nivell del mar. Al nord limita amb el terme de Simat.

>PrĂČleg

>
PrĂČleg:
Observaciones sobre el Reyno de Valencia.
D. Antonio José Cavanilles any 1795.

“157. ExĂąminadas las Riberas del Xucar y las costas del mar hasta la huerta de GandĂ­a, veamos ahora los montes de Valldigna, montes recomendables por sus preciosos mĂĄrmoles, por la multitud de vegetales que allĂ­ crecen, y por ser el punto de reunion, Ăł el principio de las cordilleras del BenicadĂ©ll y Serra grosa. Ocupan como tres leguas de oriente ĂĄ poniente, y mas de dos de norte ĂĄ sur : sus faldas meridionales se pierden en la huerta de GandĂ­a, ĂĄ excepcion del ramal que atravesando el valle de Albayda forma el Coll de LlautĂł, sirviendo allĂ­ de lĂ­mites entre los expresados valle y huerta; por el poniente corren hasta los tĂ©rminos de Alcira, CarcaixĂ©nt y San Felipe; por el norte dexan los valles de AigĂŒes vives y Valldigna; y por el oriente los tĂ©rminos de XerĂ©sa y XarĂĄco. Todo el grupo de montes es calizo, dispuesto en bancos casi horizontales, y no pocos de preciosos mĂĄrmoles : la tierra que se halla entre las peñas y raices es marga arcillosa colorada : se distinguen en ellos varios puntos elevados como el Monduber, el Peñalba, el Toro, la Cima de Aldaya y el Puigmola. CreyĂ©ron algunos que el Monduber era de los mas altos del reyno, acaso por presentarse al mar sin obstĂĄculos, y descubrirse desde muy adentro; pero en realidad apĂ©nas llega ĂĄ los montes de segundo Ăłrden, siendo inferior ĂĄ Serrella, BenicadĂ©ll y Mariola. En dos horas y media se sube sin fatiga desde el Monasterio hasta la cumbre : las faldas son quebradas, y muchas veces con precipicios : el Ășnico paso abierto al norte estĂĄ entre el Peñalba y Toro por un boquete elevado sobre el nivel del mar de 1000 pies, por donde se entra en el valle de BarĂ­g, que en aquella altura dexan los montes de Peñalba y Monduber al norte, Puigmola y Aldaya al mediodia. Aldaya se llamĂł antiguamente Darona, nombre que corrompido se conserva con el de Droba, que tiene hoy dia la preciosa heredad de los Monges. Parece que el valle de Barig y las hoyadas que se ven en las alturas son posteriores ĂĄ la formacion de aquellos montes, que en otro tiempo debian de formar un solo cuerpo. Hacen probable esta opiniĂłn varios indicios, como la semejanza de piedras, bancos y vegetales que se advierten en ambos lados del valle, la uniforme inclinacion al sueste de los bancos del Monduber y Peñalba, quando en los opuestos del Puigmola y Aldaya es al norueste, lo que indica haberse hundido Ăł destruido otro monte mayor que exĂźstiĂł entre ellos; pero sin detenerme en esto notarĂ© solamente los fenĂłmenos que conducen ĂĄ rastrear la construccion interior de los montes, y la causa por que estĂĄn expuestos ĂĄ hundimientos.
158. El valle de Barig podrĂĄ tener un quarto de legua de diĂĄmetro en su mayor anchura, donde se halla el lugarcillo de su nombre de 24 vecinos; estrĂ©chase luego hasta dexar un paso angosto en el sitio llamado PortichĂłl; continĂșa despues con algun ensanche hasta la Droba, y fenece por la union del Monduber con la Cima de Aldaya. Es este valle como el receptĂĄculo de las vertientes de aquellos montes elevados, sin poder salir las aguas por ninguno de los lados que le cercan; de modo que se veria convertido en laguna, si la Providencia no hubiera dexado varios sumideros, ĂĄ que se da el nombre de Avencs, por donde las aguas se introducen, atravesando las entrañas y aun los cimientos de los montes. La figura ordinaria de estos sumideros se parece ĂĄ la de un embudo mas Ăł menos profundo, en cuyo centro hay cantos y tierra que no pudo introducirse con las aguas, En las entrañas de los montes debe haber cavernas considerables y gran nĂșmero de dilatados tubos y canales, y los bancos interiores deben perder continuamente la union y la base terrea que tenian. Porque las dos fuentes lamadas Mayor y menor, cuyas aguas forman un rio pernne que fertiliza el valle inferior de Valldigna, salen por la raiz del Toro mil pies mas baxas que el valle de Barig, y corren sin disminucion en tiempo seco; lo qual manifiesta que en las entrañas de los montes hay depositos considerables, y por consiguiente cuevas, canales y humedad que debe ablandar las tierras, dexar las peñas sin base, causar hundimientos el lo interior, y preparar sucesivamente otros en la superficie. Dichos depĂłsitos, aunque considerables y suficientes para contener las aguas en tiempos serenos, no pueden admitir la cantidad enorme que ĂĄ ellos acude en las grandes lluvias, harto freqĂŒentes en aquel recinto : en semejantes ocasiones las aguas llenan lo interior del monte, y forzadas por la columna que las oprime, se abren paso llevĂĄndose la tierra y desquiciando peñas: las de la fuente Mayor se enturbian por la mucha tierra colorada que contienen. Entonces se ve con admiracion formarse un rio caudaloso en el barranco del Toro, brotando en su fondo por entre peñas secas tal multitud de fuentes, que en el espacio de diez Ăł doce varas dan aguas para inundar el valle de Valldigna, y consternar sus vecinos. La violencia con que saltan las aguas por los surtidores que allĂ­ llaman Brolls , y el continuar con la misma fuerza por algunos dias despues de las lluvias, prueba que llenĂĄron todos los vacĂ­os del monte, y que hiciĂ©ron estragos en las entrañas robando la tierra de que salen cargadas.
159. Es interesante la vista en tales casos que ofrece el nacimiento del rio, pero lo es mas la que presenta el valle de Barig despues de lluvias abundantes. SubĂ­ ĂĄ aquella altura para ver el espectĂĄculo que diĂł la naturaleza en 1Âș de Octubre de 1791 despues de un diluvio de tres dias. Apenas entrĂ© en el valle vĂ­ que la montaña opuesta de Puigmola brillaba por las anchas cascadas que de muy alto se precipitaban : los caminos, los campos y casi toda la superficie rebosaba de aguas, que por varias sendas corrian ĂĄ los sumideros, formando unas veces saltos, y otras remolinos. Distinguia entre los sumideros el llamado de la Doncella siempre abierto, que empieza por un barranco, en cuyo fondo se descubre una grande peña casi en arco, y debaxo de esta una boca de doce pies de diĂĄmetro, por donde entraban y desaparecian las aguas. Los caños de la copiosa fuente de Puigmola salian con tanta fuerza, que saltaban ĂĄ mucha distancia de la concha destinada ĂĄ recibirlos, y las cristalinas aguas despues de serpentear por los verdes prados formaban vistosas cascadas en todos los ĂĄngulos del pequeño edificio de la fuente. El movimiento de tantas aguas daban nueva vida ĂĄ los vegetales, que por todas partes cubrian lo inculto. Desplegaban allĂ­ sus hermosas flores el narciso tardĂ­o, la cebolla albarrana, el cila de otoño, el antirrino con hojas de maya, y el teucrio iva; otras plantas que habian florecido estaban aĂșn verdes y lozanas.”

foto: Estatua de Cavanilles al JardĂ­ BotĂ nic de Madrid

>Ruta de l’aigua a la Valldigna-PROJECTE PLÈIADES

>DidĂ ctic:
Ruta de l’aigua a la Valldigna

Edita:
Vallendins, ME i l’IES La Valldigna amb la col‱laboració de la Mancomunitat de la Valldigna.

Imprimeix:
Vallendins, ME

Text, disseny i maquetaciĂł:
Ada GarcĂ­a
Assupta Doménech
Elena Iglesias
Javier HernĂĄndez
Mar Fresno
Pepa Cholvi
Pilar Alario
Rafa Alberola
Raquel Fons
Rosa Inés Ferrando
Vicent Peris
VictĂČria Brines

Fotografies:
Rafa Alberola
VictĂČria Brines
Francisco Mestre
Francesc Piera

css.php
%d bloggers like this: