Home // PROJECTE PLÈIADES // >La séquia del Pla

>La séquia del Pla

>
8. La séquia del Pla.

Les aigües que venien del riu Vaca arribaven a l’assut del Maltés i una vegada allí eren desviades mitjançat una comporta a la séquia del Plà que es troba al marge dret del riu Vaca.

Fig. 8.1. Assut del Maltés.

La séquia del Pla portava l’aigua al molí Vell per la vora del camí del Pla. En aquest tram la séquia fou tapada (cegada), i així es manté al marge dret del camí en direcció a Tavernes. Al molí es pot veure l’antic canal d’acumulació d’aigua (ara plantat de tarongers), els pous de caiguda, i les voltes per on eixia l’aigua que movia el rodet. Actualment no queda cap element de la maquinària hidràulica.

Fig. 8.2. Pous i canal del molí Vell.
La séquia del Pla arreplegava l’aigua que havia estat aprofitada al molí, es desviava pel marge esquerre del camí del Pla i abastia el molí de Bajoca abans de morir al riu.

Fig. 8.3. Séquia del Pla pel marge esquerre del camí del Pla.

Posted in PROJECTE PLÈIADES
css.php
%d bloggers like this: